Kawa – skąd jest oraz kiedy zaczęto ją popijać? Przeszłość kawy zaczyna się bodaj w Etiopii,