Stawy to, coś co wiemy, że mamy, ale lekceważymy je oraz nie zwracamy na nie uwagi,